LỐP XE DU LỊCH
  • * Được phát triển để giảm nhiên liệu tiêu thụ và bảo vệ môi trường bằng việc sử dụng hợp chất thân thiện * Đạt độ thoải mái bằng việc giảm độ ồn * Đảm bảo khả năng điều khiển và độ bám đường
  • * TLốp bền lâu & tuổi thọ cao hơn * Thiết kế gai lốp mới * Quãng đường đi dài hơn 30% SO với sản phẩm cùng loại
  • * Khả năng thoát nước nhanh * Gai lối thiết kế định hướng tăng khả năng bám đường và phanh * Giảm thiểu tiếng ồn ở tốc độ cao.