คำเตือน TBR

คำเตือน TBR

โปรดทราบสิ่งเหล่านี้เป็นข้อควรระวังทางด้านความปลอดภัย ไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งยาง

 • เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เท่านั้นจึงควรดำเนินงานที่มีความเสี่ยงนี้
 • ปล่อยลมยางให้หมดก่อนถอดแหวนล็อคหรือแหวนข้างออก
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดชิ้นส่วนขอบล้อทั้งหมดก่อนประกอบเสมอ
 • ห้ามใช้ชิ้นส่วนขอบล้อที่แตก งอ บุบ หรือมีสนิมอย่างรุนแรง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเส้นผ่านศูนย์กลางกะทะล้อและเส้นผ่านศูนย์กลางยางเท่ากัน
 • ใช้ท่อใหม่และแผ่นปิดยางใหม่เสมอ
 • ให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นเพื่อใช้ทาส่วนฐานของท่อ ปิดฝาและขอบยางตามที่แนะนำ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภายในยางแห้งก่อนติดตั้งเสมอ ความชื้นภายในยางอาจทำให้ยางเสียหายได้
 • ไม่เกิน 40 P.S.I เพื่อรองรับขอบยาง
 • เติมลมยางสำรองเอาไว้เสมอ
 • ใช้หัวจับแบบหนีบพร้อมเกจและสายยางต่อเพื่อเติมลมยางและยืนให้ห่างจากยางและขอบล้อขณะเติมลม
 • หลังจากที่ขอบยางถูกติดตั้งแล้ว ให้ติดตั้งตัวแกนลิ้นจุ๊บขอบยางในเป็นแกนและเติมแรงดันลมให้ตามแรงดันที่แนะนำ