ระบบการรับประกัน

ระบบการรับประกัน

นโยบายการรับประกันนี้ ครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ซื้อยางใหม่ที่ผลิตโดย คุมโฮ ไทร์ ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ไม่ได้ซื้อโดยตรง และต้องทำการติดตั้งยางตามคำแนะนำที่บริษัทได้กำหนดไว้เท่านั้น

การรับประกันครอบคลุมอะไรบ้าง และระยะเวลานานเท่าไหร่

 • ดอกยางที่ใช้งานจนสึกเหลือ 1.6 มม. (2/32”) (เช่น สึกลงไปถึงด้านบนของตัวแสดงในร่องดอกยาง): ก่อน 6 ปี นับจากวันที่ผลิตยางเรเดียลสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทุกคัน (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) , ก่อน 5 ปี นับจากวันที่ผลิตยางรถบรรทุกขนาดเล็กและยางรถบรรทุกหนักทุกเส้น (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) , การรับประกันนี้ครอบคลุมสินค้าที่เสียหายจากวัสดุหรือการผลิต ซึ่งทาง Kumho Tire จะดำเนินการดังต่อไปนี้
  • - ทำการคำนวณและคืนเงินจากอัตราส่วนความลึกของยางที่ยังเหลือการใช้งานอยู่ หรือเปลี่ยนยางเส้นใหม่ หรือรุ่นที่ใกล้เคียง โดยลูกค้าต้องชำระภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าติดตั้งยางตลอดจนถ่วงล้อ
  • - อนุญาตให้ปรับยางนอกสมดุลหรือนอกวงกบได้เฉพาะในช่วง 10% แรกของดอกยางเดิมเท่านั้น

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน

 • ยางเสียหายหรือสึกหรอผิดปกติเนื่องจาก
  • - อันตรายจากท้องถนน เช่น การเจาะ รอยบาด รอยขูดขีด ซากถลอก การถูกหินเจาะ หรือการกระแทก
  • - การพองตัวที่ไม่เหมาะสม การบรรทุกเกินพิกัด การหมุนด้วยความเร็วสูง การติดตั้งหรือการถอดที่ไม่เหมาะสม การวิ่งทางเรียบ การใช้งานออฟโรด การแข่งรถ การกระทำให้เกิดความเสียหายโดยเจตนา หรือการละเมิดคำแนะนำในการใช้งาน
  • - การใช้งานที่ไม่เหมาะสมโดยไม่มีข้อจำกัด ความดันลมยางที่ไม่เหมาะสม การบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป การใช้ขอบล้อที่ไม่เหมาะสม การเสียศูนย์ของยานพาหนะ ความไม่สมดุลของการประกอบยาง/ล้อ หรือสภาพอื่นๆ ของยานพาหนะ ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือนที่สึกหรอ การติดตั้งหรือถอดออกที่ไม่เหมาะสม การใช้งานในทางที่ผิด การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ไฟไหม้หรือ ความร้อน น้ำ หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกิดจากภายนอกที่ติดอยู่ภายในยางระหว่างการติดตั้งการเปลี่ยนแปลงยาง การใส่วัสดุกันรั่ว ความสมดุล หรือวัสดุตัวเติมที่ไม่เหมาะสม
 • ยางใดๆ ที่สึกเกินจากตัวบ่งชี้การสึกหรอของดอกยาง (ดอกยางเหลือ 1.6 มม. หรือ 2/32 นิ้ว)
 • ยางที่มีการปรับแต่งดัดแปลง หรือ มีตำหนิ
 • สาเหตุเนื่องมาจากการขับขี่
  • - ความเสียหายจากล้อ หรือยางที่ยุบไม่คืนตัว
  • - ความสึกมากกว่า 10% แรก
 • ยางที่ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถหรือกิจกรรมการแข่งขันจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันนี้
 • ยางอายุเกิน 4 ปีนับจากวันที่ผลิต ที่แตกร้าวจากสภาพอากาศและโอโซน
 • การสูญเสียเวลาหรือการใช้งาน , ความไม่สะดวก หรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ